Friday, August 27, 1999

Dear Daiary

Nangyari nanga ang kainan masayangmasaya kami nina Shiela, Amie, Kristine at Ako

CLARICE