Thursday, August 12, 1999

Dear Daiary,

Walang nangyari sa buhay ko ngayon ordinaryo lang.

ClARICE