Monday, September 06, 1999

Dear Daiary

Wala si Mam Princepe nagsulat kami ng nagsulat mag tratraycicle sana kami nakalubong namin sina Shelia mag hatirannalang daw.
CLARICE