Thursday, March 09, 2000

Dear Diary,

Kinaon ako ni Daddy na na ka- motor na "Honda na Malaki " kaya tuwang tuwang-tuwa ako nag bili rin ako ng kolor pen.

Clarice