Saturday, October 28, 2000

Oct.28 Sat.
Tumawag si Jet at nakipagusap