Hello and welcome to Rice Soup for the Soul blog! I'm Clarice and my closest friends call me 'Rice'. I think I will like that Chicken Soup for the Soul book, I haven't read it yet but I have a copy!

Tuesday, January 30, 2001

Dear Diary,

Pagkapasok ko palang nakita ko na kaagad si Jett, pero nung gabi ang naisip ko ang ikakantyaw ko na lang sa kanya ay Ysrael at kagabi ba naman tumawag eto namang mga eto eh laging sinasabi eh wala daw ako
Post a Comment