Hello and welcome to Rice Soup for the Soul blog! I'm Clarice and my closest friends call me 'Rice'. I think I will like that Chicken Soup for the Soul book, I haven't read it yet but I have a copy!

Monday, February 19, 2001

Dear Diary,

Baliw na Baliw ako ngayon hindi ko misabi kung paano lahat ng nasa paligid ko wala lahat nakakatawa. Tapos nung tawa ako ng tawa natingin si Jett talagang ang saya ko.
Post a Comment