Hello and welcome to Rice Soup for the Soul blog! I'm Clarice and my closest friends call me 'Rice'. I think I will like that Chicken Soup for the Soul book, I haven't read it yet but I have a copy!

Monday, February 12, 2001

Dear Diary,

Para namang lagi ganoon eh. Tuwing papasok ako parang walang nangyari kahapon lagi nalang papogi points pero hindi ko talaga maintindihan si Lawie kung may gusto sa akin o wala. Nakakaasar naman si Jett dahil sobrang mahiyain nakakatanga. Pero hindi mo maiipinta ang mukha ko sa kasayahan. Umaga ang ganda nung bigay ni Jett na Valentine card super No coment its so perpect
Post a Comment