Wednesday, April 25, 2001

Dear Diary ,

Something fiesta today in Sampaloc. Sorry kung natagalan akong maka-sulat sa iyo.