Hello and welcome to Rice Soup for the Soul blog! I'm Clarice and my closest friends call me 'Rice'. I think I will like that Chicken Soup for the Soul book, I haven't read it yet but I have a copy!

Wednesday, June 06, 2001

Dear Diary,

Oh my gosh, dito ngasya papasok. (Ng makita ko sa hahay ng boys). (Sana kaklase ko) Yes magkaklase kami Yes. Tapos nung reces lagi nyang nilalabas cellphone nya medyo yata mayabang (Mahangin ba sa labas) Pero nung linggo nakita ko sya may cell nya at nung huwebes papunta sya lagi sa Mira-Monte. Ba-Matapang simula palang nasagot agad sa recitation (Matalino?)
Wow ha (baka ngayon lang?)

Clarice
Post a Comment