Friday, July 20, 2001

Dear Diary,

Ano ba nagiilusyon ba ako? Bakit natingin rin sya sa akin? At kailan ba talaga ang aquintance

clarice