Monday, August 13, 2001

Dear Diary,
di co lam kung bakit ang sama ng acuintance party ko.