Friday, November 30, 2001

Dear Diary,

4everko na bang di makikita si Jett in my life At saka gusto ko nang magkaroon ng sinusiryosong lalaki sa buhay kahit bata sa akin, matanda clasmyt, school myt or txtmyt watever. Pero wala na akong iba pang cruyoso kudi kaw lang Jett. Sana naman makita kita bukas sa isang araw or basta pls.