Tuesday, July 09, 2002

Dear Diary
Andon yung nanay ni Bobby. At sina Aiza at Sandra. naglalarong ewan sa Lobby