Monday, July 08, 2002

Dear Diary,
Parang nagbago ihip ng hangin.
Foundation day.