Wednesday, September 11, 2002

Hindi daw tumangi si Jett na naging kami. At nakita ko sya ang tutug pamandin ay Only Love