Monday, September 23, 2002

May nakahalata sa Jasper na may tinitingnan ako pero si Ryan ang akala nila.