Hello and welcome to Rice Soup for the Soul blog! I'm Clarice and my closest friends call me 'Rice'. I think I will like that Chicken Soup for the Soul book, I haven't read it yet but I have a copy!

Saturday, February 15, 2003

Dear Dear
Punta me GreenVille. C Aizel kainis napakaarti kasi nanonood ba naman kami ng VCD sa p.c.ni Hapon ba eh natahimik 'un umalis na kami. May bold pa nga ay. punta me dito & punta me sa kina inana naka sumbrero may party sa kati. ang saming pagkain kita ko ahas sa Book d ako takot. Akit ko c Keng magchat na tapos kaming 11:00 halos.
Post a Comment