Sunday, March 16, 2003

Bili kami ng Bigas kalahating kilo