Wednesday, March 12, 2003

dear diary,
practice sayaw at sukat sapatos. den sayaw sa harap nang napakadaming tao. Nawalan si Mabalot ng 500. bintang or suspect namin si