Thursday, March 20, 2003

Paglabas ko nakita kong magkakasama