Tuesday, April 01, 2003

dear diary,
Wala ako sa swimming so longkot here naiisa. Yun pala hindi kasi chat muna ako ang daming strangers! Sa Mirc muna ako wala si Helldin then i sent him a letter telling him im sorry for wat i did. But wen i go to Yahoo.