Wednesday, July 23, 2003

Nung labasan namin nagpunta muna ako sa Jaysel para mag greocery tapos nagpunta ako sa calmar.