Tuesday, September 23, 2003

Gabi na at naguuli lang kami. Ako si Ryan at si Gil. At bumuli nga ako ng makakain. Sinabi ko panga sa kanila na magiging sec. 4 sila kapag paganonganon lang sila eh.