Thursday, October 02, 2003

Nagbayad ako kay Chuzzette at kailangan ko pang bumili kasi walang barya.