Thursday, November 20, 2003

Friday wala akong kilalang edsel kay Clarissa. Kain pancit kinda Maripe Evanecence. downlod lyrics. Tinutukso ako ky Abit. tapos si Dodi at AK.