Saturday, November 01, 2003

Kin jansi kami na kaunan Nagulli Ng ksalubongan ko. Nagpunta sa Kiosko Kkslubong namin kayo. Naginom ako ng Colt. Hinanap nya pa sila.