Saturday, November 22, 2003

Swimming namin Grp1 & Grop2. Ang saya. Si Topher may gusto kay Ak. Nktxt ko si Zabet. May sakit si Ryan.