Friday, November 07, 2003

Tambay kasama si Nicole. Nag deal kami Magiging Banda. Nahihiya si Ryan kina Aram. At ako lang daw Gf ni Edsel.