Monday, February 14, 2005

Pinasabog yung bus sa Ayala, grabe doon ako naglalakad kahapon!