Friday, February 11, 2005

Sa munisipyo ang practice ng sayaw namin at andun sya nang aasar pa rin sina