Tuesday, November 13, 2007

Must Love Dogs

"MAHAL ang aso ko!" ay malaki ang kaibahan sa "MAHAL KO ang aso ko!"
—extrarice