Tuesday, April 22, 2008

Quotable Quote: After Graduation

Bawal na ang pahilahilata,
Titingnan ka ng masama.
-Precious Malaluan