Tuesday, September 30, 2008

Sleepless in Seatle

"When do you plan to settle down?" may isang taong nagtanong sa akin. Kung sa ibang tao siguro, edad ang ibibigay na sagot, hmm.. tulad ng "When I reach 25." parang ganyan. Pero kasi nga bigla kong naisip na palasak na yung mga ganung istilo ng pagsagot kaya iba ang naisipan kong isagot sa tao na 'to. "When I met him." kasabay ng "..tama ba grammar?".