Friday, May 15, 2009

San Isidro Pahiyas Festival 2009
Every May 15, Lucban, Quezon