Hello and welcome to Rice Soup for the Soul blog! I'm Clarice and my closest friends call me 'Rice'. I think I will like that Chicken Soup for the Soul book, I haven't read it yet but I have a copy!

Friday, June 19, 2009

Bata, kailan ka huling tumingala?

Kailan yung nakita mo ulit yung jet na may usok na puti na gumuhit sa langit?
Kailan ka pa huling nakakita ng lobong nakawala siguro sa kamay ng isang bata?
Kailan mo muling nakitang kumikislap sa dilim ang mga bituin?
Kailan mo ulit nakita ang lumilipad na saranggolang may iba't-ibang matitingkad na kulay?
Kailan nagpakitang muli sa'yo ang bahaghari pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan?

Baka kasi busy ka na.
Post a Comment